Magic Safari 2

  1. Games  › 
  2. Adventure Games  › 
  3. Point and Click Games  › 
  4. Magic Safari 2
Magic Safari 2

Rating: 67 of 100

Votes: 9

Plays: 955

Về  Magic Safari 2  :

Magic Safari 2 is part 2 of this addictive puzzle series developed by Quaibo Games. The graphics are very cute and suitable for all ages, especially children and families.

In Part 2, the gameplay is the same as Part 1. You will find ways to help the zombie drive through difficult terrain and obstacles along the way.

The game also has 4 functions:

Destroy: Destroy the obstacles.

Gravity: Makes the obstacles lighter and can fly higher.

Shape: Change the shape of the obstacle.

Magic: Changed the zombie's path.

However, if in the first part of the game, you played in a deserted forest during the day, then in part 2 you will experience the game in ghostly maps in the graveyard at night. The game has a total of 25 stages for you.

Lưu ý rằng bạn cần phải hoàn thành giai đoạn càng nhanh càng tốt. Bởi vì mỗi giai đoạn đều có hệ thống xếp hạng sao. Có tối đa là 3 sao và nếu thời gian bạn hoàn thành nhanh thì bạn sẽ có nhiều ngôi sao và nhiều điểm hơn.

Ngoài ra còn có các trò chơi khác trong loạt để bạn chơi như Magic Safari cũng như các trò chơi tương tự mà bạn có thể chơi như Zoo Fun, Offroad Safari ...

Cách chơi:

  • Sử dụng 1,2,3,4 hoặc chuột để hoạt động và thay đổi chức năng.
  • Sử dụng R để khởi động lại.
  • Sử dụng không gian để tạm dừng.

Các mẹo và thủ thuật:

  1. Sẽ có một số chức năng cho phép trong từng giai đoạn. Không phải tất cả các chức năng đều được sử dụng ở tất cả các giai đoạn.
  2. Nếu bạn đang bị mắc kẹt trên sân khấu, nhấp vào nút Walkthrough để được hướng dẫn.

Magic Safari 2 Game Walkthrough:


ADVERTISEMENT